LG 30.685 / HİBRİD MISIR TOHUMU

-FAO 650 grubu bir çeşittir
-Koçanı aşağıda bağlar.
-Kuvvetli kök yapısı sayesinde fırtına zararına karşı büyük avantaj sağlar.
-Uniform Koçan yapısına sahiptir. Koçan ucuna kadar dane doldurma özelliğine sahiptir.
-Koçan rengi kırmızı, ince yapılı olup daneler at dişi yapısındadır.
-Yeşil kalma (Stay Green) özelliğine sahip olup hasat zamanında sağlıklı bir şekilde rutubetini hızla bırakır.
-Çok yüksek verim potansiyeline sahip bir çeşit olup hektolitre ağırlığı yüksektir.
-Fusarium ve yaprak yanıklığı (Helminthosporium turticum) hastalığına yüksek derece toleranslıdır.
-Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.