AACCEL / HİBRİD MISIR TOHUMU

-Uzun yıllar verim şampiyonu olması beklenen bir çeşittir.

-Tek melez, orta geçci.

-Bitki yapısı uniform, koçan aşağıda bağlar.

-Hektolitre ağırlığı yüksektir.

-Sağlam gövdeli, yatmaz, yıkılmaz ve koçan dökmez.

-Koçan sömeği ince, daneler ise uzundur.

-Hasatta dane rutubeti düşük.

-Yüksek verimli bir çeşittir.

-İyi topraklarda çok yüksek verim verir.

-Çukurova, Ege ve GAP bölgelerinde 1. ve 2. ürün, diğer bölgelerde 1. ürün olarak ekime uygun bir çeşittir.