HELEN / HİBRİD MISIR TOHUMU

 

-FAO grubu 600-700 aralığında erkenci bir çeşittir.
-Hektolitre ağırlığı yüksektir.
-Bitki yapısı uniform, koçan aşağıda bağlar.
-Koçan sömeği ince, daneler ise uzundur.
-Sağlam gövdeli, yatmaz, yıkılmaz ve koçan dökmez.
-Koçanı beyaz olduğu için taze tüketime çok uygundur.
-Bitki yapısı dik yapraklı olduğundan güneş ışınlarından daha fazla yararlanır.
-Bu özelliğinden dolayı daha sık ekebilirsiniz.
-Hasatta dane rutubeti düşük, yüksek verimli bir çeşittir.
-Çukurova, Ege ve GAP bölgelerinde birinci ve ikinci ürün, diğer bölgelerde birinci ürün olarak ekime uygun tek melez, orta geçci bir çeşittir.
-Yüksek verimi sayesinde üreticiler tarafından beğeniyle kullanılmaktadır.
-Toprak seçiciğili yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.
-Tavsiye edilen ekim mesafesi hakkında bilgi almak için bölge temsilcilerimize danışabilirsiniz.