INDACO / HİBRİD MISIR TOHUMU

 

-Tek melez, orta geççi bir çeşittir.
-Bitki yapısı uniform, koçan aşağıda bağlar.
-Hektolitre ağırlığı yüksektir. Stres koşullarında, susuzluğa ve yatmaya dayanımı iyidir.
-Sağlam ve kalın gövdeli, yatmaz, yıkılmaz ve koçan dökmez.
-Silajlık özelliğinin iyi olması nedeniyle hem silajlık ekim için hemde danelik ekim için uygundur.
-Koçan sömeği ince, daneler ise uzundur.
-Hasatta dane rutubeti düşüktür.
-Yüksek verimli bir çeşittir. İyi topraklarda çok yüksek verim verir.
-Doğal koşullarda, sap ve koçan çürüğüne (Fusarium spp.) yüksek toleranslıdır.
-Doğal koşullarda, mısır yaprak yanıklığına (Helminthosporium spp.) toleranslıdır.
-Çukurova, Ege ve GAP bölgeleri 1. ve 2. ürün, diğer bölgelerde 1. ürün olarak ekime uygun çeşittir.
-Yüksek verimi sayesinde üreticiler tarafından beğeniyle kullanılmaktadır.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.
-Tavsiye edilen ekim mesafesi hakkında bilgi almak için bölge temsilcilerimize danışabilirsiniz.