LG 50.501 CLP / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

-Clearfield Plus teknolojisine uygun hibrid ayçiçeği çeşididir.
-İlaçlama sonrasında olumsuz etki görülmez.
-Orobanş otunun (Orabanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
-Orobanş otuna yüksek toleransı sayesinde ilaçlama sadece tarladaki yabancı ot popülasyonuna göre yapılır.
-Yüksek verim ve yağ oranına sahiptir.
-Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek toleranslıdır.
-Orta erkenci bir çeşittir.
-Kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
-Sağlam gövdeli, yatmaya karşı toleranslıdır.
-Tablası güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlayacak şekilde eğiktir.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

CLEARFIELD PLUS BASF’nin tescilli markasıdır. ©2019 BASF. Tüm hakları saklıdır.