LG 59.580 / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

-GRANSTAR® herbisitine uygun olarak geliştirilmiştir.
-Çok yüksek verim potansiyeline sahiptir.
-Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
-Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
-Kurağa karşı yüksek oranda toleranslıdır.
-Orta erkenci bir çeşittir.
-Orta boylu, sağlam gövdeli, yatmaya karşı yüksek toleranslıdır.
-Hektolitre ağılığı yüksek olması nedeniyle römorktaki ağırlığı fazladır.
-Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
-Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

GRANSTAR®, bir FMC Corporation veya iştirakinin ticari markasıdır ve Limagrain Europe S.A. ve iştirakleri tarafından lisans altında kullanılmaktadır.