LG 50.609 SX / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

-GRANSTAR® herbisitine uygun olarak geliştirilmiştir.
-Yüksek verimi ve yağ oranı sayesinde üreticiler tarafından beğeni ile kullanılmaktadır.
-Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) ve yeni görülen ırklarına (>G) yüksek toleranslıdır. 
-Bilinen ve yeni ırklara yüksek toleransı sayesinde orobanş otu problemi olan her yerde rahatlıkla ekilebilir.
-Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek seviyede toleranslıdır.
-Kurağa karşı yüksek seviyede toleranslıdır.
-Orta erkenci bir çeşittir.
-Orta boylu ve sağlam gövdelidir.
-Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
-Hektolitre ağılığı yüksek olması nedeniyle römorktaki ağırlığı fazladır.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.
-İdeal ekim sıklığı Trakya Bölgesi için 25cm olarak tavsiye edilmektedir.
-Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

GRANSTAR®, bir FMC Corporation veya iştirakinin ticari markasıdır ve Limagrain Europe S.A. ve iştirakleri tarafından lisans altında kullanılmaktadır.