LG 31.695 / HİBRİD MISIR TOHUMU

-FAO 670 grubu bir çeşittir.
-Koçan rengi kırmızı, ince yapılı olup daneler at dişi yapısındadır.
-Çok yüksek verim potansiyeline sahip, hektolitre ağırlığı yüksektir.
-Doğal koşullarda, mısır yaprak yanıklığına (Helminthosporium Spp.) yüksek toleranslıdır.
-Doğal koşullarda, sap ve koçan çürüğüne (Fusarium Spp.) yüksek toranslıdır.
-Hızlı nem atma özelliğine sahiptir.
-Dik yapraklı ve kuvvetli kök sistemine sahiptir, bu özelliği çeşide fırtına zararına karşı büyük avantaj kazandırmaktadır.
-Uniform koçan yapısına sahiptir. Uç boşluğu yapmaz.
-Yeşil Kalma (Stay Green) hasada kadar sağlıklı kalma özelliği yüksektir.