LG 50.585 ERKENCİ / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

 

-Verem otuna yüksek oranda töleranslıdır.
-Yoğun verem otu problemi olan tarlalarda, rahatlıkla ekimi yapılabilir.
-Mildiyö (Köse) hastalığına yüksek oranda töleranslıdır.
-Orta boylu sağlam gövdelidir.
-Kurağa yüksek derecede töleranslıdır.
-Ayçiçeği tablasının orta kısmına kadar dane doldurabilen büyük tablaya sahiptir. Bu özelliğinden dolayı çok yüksek verimlidir.
-Hektolitre ağırlığı yüksektir. Bu özelliğinden dolayı bir römorku ağır çeker.
-Orta boylu ve sağlam gövdeli bir bitki yapısına sahiptir.
-Tabla yapısı aşağıda doğru eğik olduğundan dolayı tabladaki ürünü güneş yanıklığından ve kuş zararından korur.
-Yağ oranı yüksek bir çeşit olmasından dolayı, fabrikalar ve tüccarlar tarafından tercih edilir.
-Kuraka karşı yüksek derecede töleranslıdır.
-Mildiyö (Köse) problemi veya riski olan tüm bölgelerde tavsiye edilir.
-Son yıllarda ayçiçeği tarlalarından problem olarak karşılaşılan Mildiyö (Köse) hastalığına karşı yüksek töleranslı bir çeşittir.
-Tavsiye edilen ekim mesafeleri, sıra arası 70cm, sıra üzeri 25cm dir. Sulama imkanı olmayan arazilerde, sıra üzeri 28-30cm önerilmektedir.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.