LG 30.701 / HİBRİD MISIR TOHUMU

 

-FAO 700 grubu bir çeşittir.
-Bitki boyu orta, dik yapraklı ve kuvvetli kök sistemine sahiptir.
-Yeşil kalma (Stay Green), hasada kadar sağlıklı kalma özelliği yüksektir.
-Dane tipi at dişidir, koçanı aşağıda bağlar.
-Hasat zamanında danelerindeki rutubeti hızlı bir şekilde atar.
-Dane yapısından dolayı hektolitre ağırlığı yüksek olan bir çeşittir.
-Koçan ucu doldurma özelliği yüksek olan bir çeşittir.
-Doğal koşullarda, mısır yaprak yanıklığına (Helminthosporium tirtucum) çok yüksek toleranslıdır.
-Doğal koşullarda, sap çürüğü ve koçan çürüğüne (Fusarium Spp.) yüksek toranslıdır .
-Yüksek bitki sıklıklarına toleransı çok iyidir.
-Stres koşullarına dayanımı yüksektir.
-Adaptasyon kabiliyeti çok iyi olduğundan dolayı serin iklimi olan bölgelerde özellikle, Adana, Ege, Güney Marmara, ve Sakarya bölgelerinde 1. ürün ekimi için uygundur.