LG 30.709 / HİBRİD MISIR TOHUMU

 

-FAO 700 olum grubudur.
-Slaj yapımında olum süresi 100-110 gündür.
-Gövdesi kalın ve bol yapraklıdır.
-Dane verimi ve silaj verimi çok yüksektir.
-Hektolitre ve bin dane ağırlığı yüksektir.
-Büyük koçan yapısına sahiptir.
-Bitki boyu uzun, dik yapraklı ve kuvvetli kök sistemine sahiptir.
-Slaj yapım zamanı bitkinin alt yaprakları ve gövdesi yeşil kalma özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı yapılan slajın silolanması kolay olur ve mevcut slaj kalitesi uzun süre bozulmaz.
-Silaj kalitesini arttıran protein oranı, silaj verimini arttıran kuru madde oranı yüksek olan bir çeşittir.
-Tüm bölgelerde 1. ürün silajlık ekimi uygundur. Ege, Marmara, Adana bölgelerinde 1. ve 2. ürün silajlık ekimi uygundur.