LG 5485 / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

-Çok yüksek verimlidir.

-Erkenci bir çeşittir.

-Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek seviyede toleranslıdır.

-Verem otu (Orabanche spp.) bilinen tüm ırklarına yüksek seviyede toleranslı.

-Yağ oranı ve hektolitresi yüksektir. Bu özelliğinden dolayı yağ işletmecileri tarafından istenmektedir.

-Orta boylu ve güçlü kök sistemi nedeni ile yatmaya ve kurak koşullara dayanımı çok yüksektir.

-Ortasına kadar tane doldurabilen tabla yapısı nedeni ile verimi yüksektir.

-Tabla yapısı aşağıya doğru baktığından dolayı, kuş zararı ve güneş zararına karşı avantajlıdır.