LG 50.635 CLP / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

-CLEARFIELD PLUS teknolojisine uygun hibrid ayçiçeği çeşididir.
-Intervix Plus atıldığında, minimum sararma ve daha iyi ot kontrolü sağlanarak bitkide ki verim ve yağ oranı potansiyeli olumlu yönde artar.
-Orta boylu sağlam gövdelidir.
-Kurağa yüksek derecede töleranslıdır.
-Büyük tablalı ve ortasına kadar dane doldurabilir.
-Mildiyö (Köse) hastalığına yüksek oranda töleranslıdır.
-Hektolitre ağırlı, tane verimi ve yağ oranı yüksektir.
-LG 50.635 CLP, yüksek verimi ve yüksek yağ oranı sayesinde üreticilerimizin beğenisini kazancak bir çeşittir.
-İlaçlama sonrası bitkide sararma, gelişmede yavaşlama gibi olumsuz belirtiler görülmez.
-Güneş yanıklığı ve kuş zararını önleyebilecek şekilde tablası eğiktir.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.
-Tavsiye edilen ekim mesafeleri, Sıra arası 70cm olmak üzere,
-Sıra üzeri mesafe sulanabilen arazilerde 24-26cm, sulanmayan arazilerde 28-32cm dir.
-Seyrek ekimler önerilmez.
-Verem otuna (Orabanş) yüksek seviyede toleranslıdır. Bu sebeple ilaçlama sadece tarladaki yabancı ot popülasyonuna göre yapılmalıdır.