LG 5461 CLP / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

-CLEARFIELD PLUS teknolojisine uygun, ilk tescilli hibrid ayçiçeği çeşididir.

-Erkencidir.

-Ortaboylu sağlam gövdelidir.

-Mildiyö köse hastalığına karşı yüksek seviyede toleranslıdır.

-Kurağa yüksek derecede toleranslıdır.

-Verem otuna (Orobanş) yüksek seviyede toleranslıdır.

-Verem otu için ilaç atma zorunluluğu olmayıp, sadece yabancı ot ile mücadele yeterlidir.

-Büyük tablalı ve ortasına kadar dane doldurabilir.

-Hektolitre ağırlığı, dane verimi ve yağ oranı yüksektir. %53'e kadar yağ verimi alınabilir.

-İlaçlama sonrası, bitkide sararma, gelişmede yavaşlama gibi olumsuz belirtiler görülmez.

-Güneş yanıklığını ve kuş zararını önleyebilecek şekilde tablası eğiktir.